Skjern Brolægning &
Entreprenørforretning

Snedkervej 2
6900 Skjern
2162 3235
sb@skjern-net.dk
Skjern Brolægning
 
 Forside
 Entreprenør
 Belægning
 Kloak
 Ledningsarbejder
 Hegn
 Snerydning
 Træfelding
 Galleri
 Kontakt

 
Entreprenørafdelingen

 
Nedgravning af fjernvarme ved ringvejen i Skjern.
 Gravearbejde 
  Der er stort set altid behov for fjernelse af jord i forbindelse med et hvert omlægning, hvad enten det er nybygninger, tilbygninger eller parkeringspladser.
Fjernvarme 
Vi udfører mange opgaver inden for fjernvarme, i samarbejder med Skjern Fjernvarme, såvel gravearbejde som belægningsarbejder.
Nedbrydning 
  Er dine bygninger ved at være udtjente, eller bare i vejen for noget nyt klare vi også nedbrydning og bortskaffelse på forsvarlig vis, og i henhold til gældende miljølovgivning.
Støbearbejder. 
  Jord og beton arbejder følges ofte samme, og det er naturlig for os at støbe fundamenter mm.
 
 
  Muldafrømning til 2500 m2 nybyggeri  
     
 
    Fuldført muldafrømning
     
 

 
Næsten alt nedbrydnings martreale genbruges efter knusning.


Gravearbejder i forbindelse med gastankanlæg ved ESØ.
     
     
  Oprensning af sø.   
     

Skjern Brolægning  & Entreprenørforretning, Snedkervej 2, DK 6900 Skjern 2162 3235 sb@skjern-net.dk